Đ/c Lê Thị Thu Huyền-CTCĐ

Đ/c Hoàng Thị Huệ- Nữ công

Đ/c Dương Thị Hoa Lưu-UV