Đ/c Vũ Văn Hoan-BT chi đoàn

Đ/c Trần Thị Sen- PBT

Đ/c Triệu Thị Kiều- UV