Đội ngũ giáo viên: 
Tổng số giáo viên biên chế là:  33 giáo viên 
Số giáo viên hợp đồng : 9 giáo viên 
Hợp đồng cô nuôi : 9
Nhân viên : 3
Năng động, yêu nghề, sáng tạo, chuẩn mực, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm giáo dục mầm non. Tốt nghiệp các trường sư phạm: Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành mầm non.
 

Giáo viên được đào tạo chuyên sâu về chương trình Giáo dục Mầm non.
Giáo viên thiết kế các hoạt động học tập lôi cuốn, đồng thời luôn chú ý đến nhu cầu và tính cách của trẻ
Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy.
Đội ngũ quản lý:
Hiệu trưởng: Bùi Thị Minh Huệ
Hiệu phó: Bà Lê Thị Thu Huyền- Bà Lương Thị Việt Yến