Saturday, 20/08/2022 - 09:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Yên Lãng

“Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường mầm non”. tại trường mầm non Yên Lãng - xã Yên Lãng - huyện Đại Từ

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Bùi Thị Minh Huệ.

Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường Mầm non Yên Lãng - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0976896996. Email: minhhue1980mn@gmail.com

2. Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: Quản lý giáo dục mầm non

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Tháng 9 / 2021 đến tháng 4 / 2022

4. Mô tả bản chất của sáng kiến:

4.1. Về nội dung của sáng kiến:

4.1.1 Tính mới:

Sáng kiến được áp dụng lần đầu tiên tại Trường Mầm non Yên Lãng.

Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường, giúp cho cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh, học sinh thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa. Nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu có lòng tự trọng và lối sống văn hóa. Nhà trường có một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện.

4.1.2 Tính khoa học:

Sáng kiến được trình bày theo đúng bố cục, đúng thể thức văn bản, câu văn ngắn gọn dễ hiểu và có tính thuyết phục.

4.1.3. Tính thực tiễn: 

* Thực trạng việc thực hiện có hiệu quả “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường mầm non Yên Lãng”.

Công tác xây dựng ứng xử  văn hóa nhà trường là cơ sở pháp lý, lý luận, được xã hội và các cấp chính quyền quan tâm. Hiện nay, hệ thống thông tin, tài liệu tham khảo mang tính tuyên truyền giáo dục ứng xử văn hóa rất nhiều, trên nhiều phương tiện, phù hợp với mọi đối tượng.

*“Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường mầm non tại trường mầm non Yên Lãng - xã Yên Lãng - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 - 2022.   

* Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên lồng ghép Bộ quy tắc ứng vào các loại kế hoạch;

* Giải pháp 2: Tăng cường công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nhận thức về ứng xử văn hóa cho đội ngũ;

* Giải pháp 3: Đồng hành cùng giáo viên tạo môi trường xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường;

* Giải pháp 4: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử;

* Giải pháp 5: Đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử.

 

        * Hiệu quả của sáng kiến.

Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên

Ngôn ngữ chuẩn mực, có trách nhiệm bao dung yêu thương, đối xử công bằng

với trẻ, lắng nghe và động viên khuyến khích trẻ trong mọi hoạt động, tích cực phòng chống bạo lực học đường trong trường học, xây dựng một môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đối với trẻ

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, các kĩ năng xã hội của trẻ phát triển hơn. Trẻ tự khẳng định mình và chủ động thực hiện trong các hoạt động giáo dục

 4.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến:

5. Những thông tin cần được bảo mật: Không có

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Để áp dụng sáng kiến trên đạt hiệu quả cao cần phải có đầy đủ các điều kiện cần thiết như:

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 28/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

7. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:

7.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả.

7.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân: Không có.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 57
Tháng 08 : 1.773
Năm 2022 : 33.904